Jak czytać sprawozdania finansowe spółek giełdowych?

Początek nowego roku to czas sprawozdań finansowych spółek giełdowych. Każdą osobą interesująca się finansami i giełdą wie, jak ważny jest to okres i jak wiele takie sprawozdania mogą nam powiedzieć. Jednakże, czytanie sprawozdań finansowych to sztuka, której czasami nie posiadają nawet prezesi danej firmy, Nic dziwnego – takie sprawozdania finansowe liczą czasami kilkanaście albo kilkadziesiąt stron i dla osób niezaznajomionych z podstawami finansów i rachunkowości mogą wydawać się niezrozumiałe.

Rodzaje sprawozdań finansowych

Zasadniczo mamy dwa rodzaje sprawozdań finansowych:

1) skonsolidowane, które obejmują kilka spółek należących do danej grupy kapitałowej,

2) jednostkowe dotyczące tylko jednej spółki, tak zwanej spółki matki.

Inwestując na giełdzie powinniśmy się skupić raczej na tej drugiej grupie, ponieważ notowana tam jest głównie najważniejsza spółka, którą jest zazwyczaj spółka matka.

Jak analizować sprawozdania finansowe?

W każdym działaniu ważne jest doświadczenie, konsekwencja i nauka. Nie inaczej jest w przypadku analizowania sprawozdań finansowych. Pierwsze z nich, które będziemy czytać może nam się wydawać niezwykle skomplikowane i nieczytelne, jednakże im więcej ich przeczytamy, tym lepiej zrozumiemy ich budowę i zasady ich powstawania. Pamiętajmy więc, że praktyka czyni mistrza i nie zniechęcajmy się początkowymi trudnościami, ponieważ te na pewno wystąpią.

Podczas czytania i analizowania sprawozdań finansowych musimy zwrócić baczną uwagę na trzy rzeczy: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową, będącą objaśnieniem poszczególnych pozycji i wstępem do sprawozdania.

– bilans pokazuje wartość majątku spółki oraz jego źródła. W bilansie najbardziej interesującymi nas pozycjami są kapitał własny i zobowiązania długoterminowe. Im wyższy kapitał własny, tym lepiej dla spółki, ponieważ oznacza to jej stabilność i odporność na czynniki zewnętrzne. Z kolei zobowiązania długoterminowe nie powinny przekraczać wartości kapitału własnego, a najlepszą i wręcz książkową sytuacją jest, gdy ich wartość nie przekracza około 30% kapitału własnego. Analizując bilans danej spółki zwróćmy też uwagę na fakt, czy kapitał własny wzrasta, a zobowiązania długoterminowe spadają, gdyż będzie to wyznacznik dobrej pozycji firmy.

– rachunek zysku i strat pokazuje, jak sama nazwa wskazuje, zestawienie przychodów i kosztów, na podstawie którego dostajemy obraz końcowego wyniku finansowego.

– informacja dodatkowa nie powinna być przez nas w żaden sposób pomijana bądź marginalizowana, gdyż to tutaj możemy znaleźć sedno wszystkich informacji. Informacja dodatkowa jest uszczegółowieniem powyższych informacji i dzięki jej uważnemu przeanalizowaniu, mamy możliwość zrozumienia co się dzieje w danej spółce.

Dla wielu początkujących inwestorów giełda jawi się jako wróżenie z fusów. Tak naprawdę jest to logiczna i oparta na konkretnych danych gra, w której można minimalizować ryzyko, na przykład poprzez czytanie sprawozdań finansowych. Nadchodzący okres jest więc pod tym względem bardzo ważny dla osób interesujących się giełdą, ponieważ jest w stanie powiedzieć nam najwięcej na temat interesujących nas firm.

Warto przeglądać sprawozdania i wracać do sprawozdań z lat wcześniejszych. Porównywać je między sobą, gdyż ten sposób da nam najlepszy obraz sytuacji w firmie. Przegląd 5 ostatnich lat pokaże nam, w jakim kierunku zmierza spółka, jak się rozwija lub z jakimi problemami zmaga. Pozwoli nam to podjąć właściwe decyzje w sprawie ewentualnego zainwestowania w nią naszych środków.