Jak wykorzystać technologię RFID w procesie przemysłowym?

Technologia RFID już od jakiegoś czasu budzi wiele różnych emocji. Oczywiście trudno, aby były to emocje negatywne. Interfejs ten jest bowiem bardzo funkcjonalny i zapewnia możliwość efektywnej komunikacji z uwzględnieniem rozbudowanych pakietów danych i to z wykorzystaniem naprawdę dużych dystansów.

Przemysł – jak to działa?

Wykorzystanie technologii RFID w nowoczesnym przemyśle można sobie zwizualizować głównie w oparciu o proces przetwarzania np. metalowych detali. Dzięki kodom RFID możliwe jest dokładne skatalogowanie wybranego produktu i przypisanie go do ściśle określonego procesu produkcyjnego.

Jak łatwo się domyślić, krok ten sprawi, że Systemy rfid staną się kluczowe w automatyzacji procesu wytwórczego. Przełoży się to również na większą płynność w obrębie magazynu, a co za tym idzie – na redukcję kosztów związanych z przechowywaniem detali.

Nie tylko detale!

Jeśli dzięki systemowi RFID proces produkcji wybranych detali ma ulec przyspieszeniu i zoptymalizowaniu, to może on zostać powiązany również z… parkiem maszynowym. Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, gdy osoba przewożąca detale za pomocą wózka widłowego, odczytuje kody zapisane na konkretnych maszynach, by móc dopasować do nich konkretne detale.

Dzięki temu można znacznie uprościć proces dostarczania towarów na wybrane stanowiska pracy. W ten sposób unika się też tzw. „wąskich gardeł”, które mogłyby utrudnić komunikację pomiędzy magazynem detali a maszynami wykorzystywanymi w procesie produkcyjnym. A jeśli wszystko sparuje się z systemem zliczającym wytworzone sztuki, proces ten będzie przebiegał automatycznie.

Liczy się czas

Nowoczesne systemy RFID to technologia, która – z punktu widzenia przemysłu – jest niezwykle funkcjonalna. Możliwość odczytania danych zapisanych w znacznikach (i to na duże odległości) sprawia, że proces zarządzania i obrotu towarami odbywa się dużo szybciej i efektywniej.

Podsumowując, system RFID wydaje się wręcz stworzony dla przemysłu. W rzeczywistości jest to zupełnie nowy standard komunikacji, który odnajduje swe zastosowanie w praktycznie każdej gałęzi gospodarki