Regulamin sklepu internetowego po niemiecku

Coraz więcej polskich sprzedawców internetowych decyduje się na rozszerzenie swojej działalności również poza granicę rodzimego kraju, w tym w szczególności do naszych niemieckich sąsiadów, czy też innych niemieckojęzycznych krajów. W tym miejscu pojawia się więc pytanie czy w takim przypadku niezbędny jest regulamin sklepu internetowego po niemiecku? Nie można bowiem nie zauważyć, że jego polski odpowiednik będzie dla niemieckojęzycznego odbiorcy niezrozumiały i w dodatku może zniechęcić go do dokonania zakupu w Twoim sklepie.

Za oczywiste trzeba przyjąć, że skoro zarówno Polska jak i Niemcy są członkami Unii Europejskiej, niektóre kwestie sprzedaży w dziale e-commerce i nie tylko, są regulowane wspólnie – obowiązują na bardzo podobnych zasadach w obu Państwach członkowskich.

Czy trzeba mieć regulamin sklepu internetowego po niemiecku?

Czy da się w związku z powyższym zastosować do niemieckojęzycznego kupca polski regulamin czy też niezbędny będzie regulamin sklepu internetowego po niemiecku?

Zgodnie z odpowiedzą, którą otrzymaliśmy wprost z punktu informacyjnego Komisji Europejskiej UE trzeba wskazać, że jeśli w regulaminie sprzedawcy znajdzie się wyraźne stwierdzenie, że bezwzględnie obowiązujące przepisy kraju pochodzenia konsumenta będą przestrzegane i że konsument jest chroniony przez te przepisy niezależnie od wyboru prawa właściwego, to nie ma obowiązku sporządzania osobnego regulaminu dla sprzedaży kierowanej do innych Państw UE. Pisząc bardziej „po ludzku”, trzeba wskazać, że można ułatwić swoją sprzedaż do niemieckojęzycznych obywateli UE przez to, że będziemy korzystać z prawa polskiego jako tego właściwego, ale musimy mieć na uwadze, że jeśli przepisy ich krajów będą bardziej korzystne dla konsumentów, wtedy musimy się do nich dostosować. Takie rozwiązanie umożliwia nam uniknięcie obowiązku tworzenia regulaminu opartego na innym prawie niż polskie, które dla lokalnego sprzedawcy może być niezrozumiałe.

Co jednak ważne, jak niemieckojęzyczny konsument ma zaakceptować regulamin, który stanowi ogólne warunki umowne – czyli umowę, z którą kupujący musi się przed zakupem zapoznać i zaakceptować jej warunki, na podstawie których będzie ona realizowana – nie rozumiejąc jej treści?

Skoro odpowiedzieliśmy sobie już na pytanie co do tego, że NIE ma potrzeby tworzenia regulaminu opartego na prawie niemieckim (bądź innych niemieckojęzycznych przepisach prawnych), trzeba wskazać, że jedynym, racjonalnym rozwiązaniem, które wprowadza u niemieckojęzycznego konsumenta poczucie pewności i możliwości zasięgnięcia wiedzy co do zasad sprzedaży jest stworzenie regulaminu sklepu internetowego po niemiecku.

Co najistotniejsze, dzięki ułatwieniom unijnym, wystarczające będzie przetłumaczenie regulaminu polskiego, na język niemiecki. Warto jest dodatkowo podkreślić, że mając na uwadze to, że takie działanie ma również pozytywny aspekt wizerunkowy, trzeba przygotowanie regulamin sklepu internetowego po niemiecku uznać, jako jedyny w miarę tani i solidny sposób na skuteczne poszerzenie kręgu odbiorców Twoich produktów na konsumentów posługujących się językiem niemieckim.

Jeśli potrzebujesz pomocy w napisania regulaminu, w tym przygotowaniu go w wersji niemieckiej, zgłoś się do nas, nasi specjaliści pomogą Ci w jego przygotowaniu i odpowiedzą na ewentualne wątpliwości.