Znaki bezpieczeństwa – krótki opis

Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscach, gdzie przebywa duża ilość ludzi i występuje realne zagrożenie muszą znajdować się znaki bezpieczeństwa. Są one bardzo intuicyjne, dlatego bez specjalnych szkoleń każdy zrozumie, o co w nich chodzi.

Rola znaków bezpieczeństwa

Każdy pracodawca ma obowiązek zastosowania znaków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie istnieje realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Znaki bezpieczeństwa także pomagają w przypadku wystąpienia zagrożenia, informują o miejscach, gdzie znajdują się urządzenia potrzebne do likwidacji szkód oraz pomagają w bezpiecznej i szybkiej ewakuacji.

Zasady stosowania znaków bezpieczeństwa

Ilość znaków bezpieczeństwa w danym budynku uzależniona jest od jego wielkości. Ich umiejscowienie jest także zależne od rozmiaru pomieszczenia i jego rozkładu oraz od rodzaju i poziomu potencjalnego zagrożenia. Znaki bezpieczeństwa powinny być zamocowane na stałe, nie powinno się ich zastawiać, aby były dla każdego widoczne i czytelne. Nie dopuszcza się stosowania wielu znaków w tym samym miejscu, zaburza to ich czytelność.

Rodzaje znaków bezpieczeństwa

Podzielono je na cztery podstawowe grupy: znaki zakazu, znaki nakazu, znaki informacyjne i ostrzegawcze. Każda grupa charakteryzuje się innym kształtem oraz kolorystyką. Są bardzo intuicyjne, dlatego każdy patrząc na nie jest w stanie zrozumieć ich przekaz.

Ponadto w zakładach pracy stosowany jest prosty podział specjalnych znaków bezpieczeństwa, które opisywane są jako znaki BHP.Znaki ewakuacyjne, które przedstawiają najkrótszą, bezpieczną drogę do wyjścia ewakuacyjnego. Wskazują także miejsca gdzie znajdują się najważniejsze elementy systemów ewakuacji.Znaki przeciwpożarowe, stosowane są jako ochrona przeciwpożarowa. Zalicza się do nich znaki zakazu, ostrzegawcze i ewakuacyjne.