Dlaczego warto inwestować w fundusze ETF?

Fundusze ETF to szczególny rodzaj funduszy inwestycyjnych, które są notowane na giełdzie. W jaki sposób działają? Z czego wynika ich popularność? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Fundusze ETF – jak działają?

Jak wspomniano we wstępie fundusze ETF (z ang. Exchange Traded Fund) to szczególny rodzaj funduszy inwestycyjnych, ponieważ są one notowane na giełdzie. W efekcie charakteryzuje je nie tylko bieżąca wycena, ale także wysoka płynność. Najważniejszą różnicą jest jednak sposób działania, ponieważ w odróżnieniu od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych celem funduszy ETF nie jest pokonanie rynku, czyli uzyskanie możliwie najwyższej stopy zwrotu. Ich mechanizm funkcjonowania sprowadza się za to do wiernego naśladowania instrumentu bazowego, na którym są oparte. Co może nim być. Otóż, najczęściej są to indeksy giełdowe, czy koszyki akcji, jednak warto wiedzieć, że rolę tę mogą pełnić także obligacje, surowce, waluty, czy nawet kryptowaluty. Jak ETF-y działają w praktyce? Istotne przede wszystkim jest to, że składają się one z akcji dokładanie tych samych spółek, które wchodzą w skład danego indeksu giełdowego. W efekcie każdy wzrost lub spadek jego wartości skutkuje takim samym wzrostem lub spadkiem wartości ETF-u.

Jak inwestować w ETF-y?

Decydując się na inwestowanie w fundusze ETF należy posiadać konto maklerskiego, które można otworzyć u brokera. Podmiot ten pełni w tym przypadku bowiem rolę pośrednika pomiędzy giełdą, a inwestorem. W tym miejscu należy podkreślić, że jego wybór powinien być świadomy, ponieważ przekłada się nie tylko na możliwości inwestycyjne, ale również wiele innych kwestii. Przykładem mogą być chociażby opłaty, które mogą być naliczane między innymi z tytułu posiadania konta maklerskiego, czy dokonywania konkretnych transakcji. Co jeszcze wziąć pod uwagę przy jego wyborze? Aspekty, które warto przeanalizować zostały opisane artykule przedstawiającym proces zakładania rachunku maklerskiego.

Dlaczego warto inwestować w fundusze ETF?

Co przemawia za tym, by zacząć inwestować w fundusze ETF? Przede wszystkim stosunkowo niski poziom ryzyka oraz możliwość osiągania stabilnych zysków w wieloletniej perspektywie. Są one efektem tego, że większość indeksów giełdowych na przestrzeni lat rośnie. W związku z tym ich naśladowanie może być znacznie lepszą strategią niż próby uzyskania możliwie najwyższej stopy zwrotu. Za inwestowaniem w ETF-y przemawiają także niskie opłaty za zarządzanie fundusze, co wynika z faktu, że jest to zarządzanie pasywne. W efekcie fundusze tego typu cechuje stabilność, a osoby odpowiadające za zarządzanie nie muszą dokonywać wielu zmian w składzie ETF-u. Niewątpliwą zaletą jest także brak konieczności ciągłego śledzenia notowań giełdowych, co powoduje, że inwestowanie w ETF-y nie zajmuje wiele czasu.

Podsumowując należy stwierdzić, że inwestowanie w ETF-y to rozwiązanie polecane osobom, które pragną osiągać stabilne zyski w długoterminowej perspektywie. Jego zaletom jest również niski poziom ryzyka, na który składa się kilka elementów.