Jak ocenić własną zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa to informacja zarówno dla pożyczkodawcy, jak i pożyczkobiorcy. Ten pierwszy może na podstawie analizy historii kredytowej i bieżących dochodów dokonać symulacji w jakiej kwocie może udzielić kredytu wnioskodawcy. Z kolei ubiegający się o pożyczkę jest w stanie oszacować, w jakiej wysokości kredyt będzie dla niego bezpieczny do spłaty.

Zdolność kredytowa jest podstawowym warunkiem udzielenia dofinansowania każdemu z klientów instytucji pożyczkowych. Żadna z firm nie przyzna wsparcia pochopnie, chociaż należy przyznać, że dostawcy chwilówek mają zdecydowanie bardziej elastyczną ofertę.

Co wpływa na naszą zdolność kredytową?

Analiza zdolności kredytowej opiera się przede wszystkim na uzyskiwanych miesięcznych dochodach. Dla tradycyjnego banku ma przede wszystkim znaczenie rodzaj umowy (o pracę, zlecenie lub o dzieło). Oczywiście najbardziej pożądaną formą zatrudnienia jest pełen etat i umowa na czas nieokreślony, co jest traktowane jako gwarancja comiesięcznej spłaty zadłużenia. Dostawca chwilówek, jak Moneyman.pl, ma dużo mniej restrykcyjne założenia. Dla niego liczy się fakt, że pożyczkobiorca ma źródło utrzymania, nawet jeśli jest to emerytura lub stypendium. Równie ważna jest historia kredytowa, czyli to, czy osoba ubiegająca się o pożyczkę spłacała terminowo wcześniejsze zobowiązania.

Właśnie dlatego nie należy za wszelką cenę unikać zobowiązań finansowych. Wszystko, co pożyczymy od banku czy innego pożyczkodawcy, m.in. używane karty kredytowe czy limit debetowy, wpływa na historię kredytową. Wcześniejsze pożyczki stają się gwarancją, że pożyczkobiorca jest w stanie sprostać warunkom stawianym przez instytucje kredytowe.

Jak obliczyć własną zdolność kredytową?

Przed zaciągnięciem zadłużenia każdy powinien dokonać oceny własnej zdolności kredytowej. Ważne jest aby wziąć pod uwagę nie tylko miesięczne dochody, ale też wszystkie posiadane zobowiązania finansowe jak koszty utrzymania (np. czynsz, media, pieniądze na transport, paliwo itp.), a także posiadane na chwilę obecną zadłużenie, które stanowią wszystkie zobowiązania finansowe m.in.: spłacane kredyty, posiadane karty kredytowe, limit na koncie, aktywne pożyczki krótkoterminowe czy raty za zakupiony sprzęt. Dokonując kalkulacji w domu należy zestawić pieniądze, które miesięcznie wpływają na konto z tymi, które trzeba wydać na życie i spłaty rat. To co zostaje określa wysokość rat, które będą możliwe do spłaty przy wybranej pożyczce. Jeśli stwierdzimy, że stać nas na spłatę jeszcze jednego zobowiązania, można wypełnić wniosek.

Nigdy nie warto ubiegać się o kredyt bez właściwego zabezpieczenia finansowego, nawet jeśli to niewielka kwota. W każdym przypadku wymagana jest spłata długu, a niedopełnienie warunków umowy grozi poważnymi konsekwencjami.