Lokata, czyli depozyt z odsetkami

Co to jest lokata? 

Lokata bankowa jest to jeden ze sposobów deponowania pieniędzy w banku. Biorąc pod uwagę różne badania finansowe okazuje się być popularny, a także co ważniejsze, bezpieczny. Są one ważne dla banków. Dlaczego? Bez pieniędzy z lokat, bank nie posiadałby wystarczającego kapitału do udzielania kredytów. Podpisując umowę z bankiem i wpłacając pieniądze na lokatę, bank zobowiązuje się że wypłaci tyle pieniędzy ile zostało przekazanych na lokatę, tyle że wraz z odsetkami, po okresie trwania lokaty. Posiadacz lokaty zyskuje zatem na odsetkach. Na rynku istnieje wiele banków oferujących różnego rodzaju lokaty, różnią się one od siebie okresem trwania oraz oprocentowaniem, o czym więcej w dalszej części.

Rodzaje lokat

Obecnie na rynku można znaleźć dużo typów lokat. Jedne mniej, drugie bardziej popularne, ale we wszystkich chodzi o to samo. Klient może zatem wybrać taką, która będzie dla niego najkorzystniejsza. Oto niektóre z nich:

-Lokata terminowa, która może mieć oprocentowanie stałe lub zmienne. Oprocentowanie stałe nie zmienia się w okresie trwania umowy i jest stosowane zazwyczaj, gdy umowy są podpisywanie na krótki okres czasu. Zmienne, oznacza że oprocentowanie może się zmieniać w zależności od zawartej umowy, która w tym przypadku zazwyczaj ma charakter długoterminowy.

-Lokata progresywne, w której oprocentowanie, w każdym kolejnym następującym po sobie okresie, wzrasta. Im zatem dłużej zdeponwane pieniądze przybywają w banku, tym bardziej rośnie oprocentowanie. Tego typu lokaty różnią się także od innych zapisami w umowie, które mogą na przykład: zezwala na wcześniejsze odstąpienie od umowy.

-Lokata automatyczna, którą bank zakłada sam lub za zgodą klienta, gdy saldo na jego koncie przekroczy określoną kwotę. Kwota ta to nadwyżka, którą bank traktuje jako zadeponowamy kapitał i blokuje. Nakładając oprocentowanie nalicza za nie odsetki.

-Lokata negocjowana, którą od innych odróżnia to, że klient ma możliwość indywidualnego negocjowania z bankiem i dostosowania warunków umowy do swoich potrzeb. Jest ona skierowana raczej do klientów, którzy posiadają duży kapitał, wówczas bank może być przychylny do negocjonowania warunków umowy lokaty.

Oprócz tych czterech głównych, na rynku możemy jeszcze zakładać e-lokaty, przez internet, a także lokaty mobilne w coraz popularniejszych aplikacjach mobilnych banków. Lokaty mogą być odnawialne lub nieodnawialne. Co to oznacza? Odnawialne są automatycznie odnawiane, czyli przedłużanie i są w dalszym ciągu aktywne. Nieodnawialne zaś to takie, w których po okresie trwania, należyte pieniądze są wypłacane klientowi, a gdy chce on kontynuować lokatę, musi zawrzeć nową umowę.

Dlaczego są bezpieczne?

Są bezpieczne, gdyż są chronione przez obowiązkowy dla banków w Polsce, Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W razie, gdyby bank był niezdolny do wypłacenia klientowi środków zgodnie z umową, robi to właśnie ten fundusz. Klient może zatem być pewien, że jego pieniądze zostaną wypłacone.

Warto wziąć to pod uwagę i zastanowić się nad korzystaniem z lokaty. Po wyborze najbardziej dla nas korzystnej, z wymienionych typów, może się ona stać dobrą inwestycją na przyszłe lata.