Ocena ryzyka zawodowego

Każda praca obarczona jest ryzykiem zawodowym. W zależności od jej rodzaju jest ono inne, dla niektórych stanowisk mniejsze, dla innych zaś większe. Ocena ryzyka zawodowego to tak naprawdę analiza i weryfikacja tego, co może w miejscu pracy zaszkodzić.

Podstawowe informacje dotyczące oceny ryzyka zawodowego

Co to właściwie jest ryzyko zawodowe?

Jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z pracą, wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą.

Każda praca obarczona jest ryzykiem zawodowym. W zależności od jej rodzaju jest ono inne, dla niektórych stanowisk mniejsze, dla innych zaś większe. Ocena ryzyka zawodowego to tak naprawdę analiza i weryfikacja tego, co może w miejscu pracy zaszkodzić. Dzięki takiej ocenie możemy sprawdzić czy ŚOI zostały dobrane odpowiednio, możemy też wybrać inne rozwiązania które zminimalizują ryzyko wystąpienia wypadku. Ocena ryzyka zawodowego to obowiązek pracodawcy, nie można traktować jednak tego obowiązku jako utrudnienie. Rzetelne przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego niesie dla przedsiębiorcy szereg korzyści. Wypadki w pracy to zawsze duże straty dla przedsiębiorstwa. Obniża się ogólna wydajność zakładu, rosną koszty ubezpieczenia, trzeba znaleźć zastępstwo dla poszkodowanego pracownika. Dodatkowo, ocena ryzyka zawodowego wpływa pozytywnie na atmosferę w pracy – pracownik widzi że pracodawca troszczy się o jego bezpieczeństwo.

Podstawowym celem stworzenia karty oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie jak najbezpieczniejszych warunków pracy i ochrony zdrowia dla pracownika a nie spełnienie obowiązku nadanego przez państwo. Spełniając ten obowiązek bazujemy na doświadczeniu naszych pracowników i na historii wypadków na danym stanowisku. Staramy się uczyć na błędach innych, tak by ich nie popełnić ponownie – dlatego ta metoda zapobiegania wypadków jest bardzo skuteczna. Stosowana jest ona z powodzeniem w innych krajach Unii Europejskiej. Do oceny ryzyka zawodowego powinni być skierowanych jak najwięcej pracowników – oni najlepiej znają swoje stanowisko pracy i znają zagrożenia przy nim występujące. Ocenę ryzyka zawodowego należy wykonać w jak najprostszy sposób. Określanie zagrożeń i ryzyka opierać się musi na zasadach zdrowego rozsądku. Zadanie to wykonujemy w dwóch krokach:

Krok 1

Zebranie informacji niezbędnych do oceny, identyfikacja wszystkich zagrożeń i oszacowanie ryzyka w związku z nimi występującego.

Krok 2

Na tym etapie musimy ocenić czy dane ryzyko jest na danym stanowisku pracy dopuszczalne czy niedopuszczalne. Jeżeli na stanowisku pracy występuje ryzyko nieakceptowalne, należy natychmiast zaprzestać pracy i usunąć zagrożenie, lub je zminimalizować do akceptowanego poziomu.

Wskazówki do analizy ryzyka zawodowego, od czego zacząć pisanie karty?

Najważniejsze w ocenie ryzyka jest uzyskanie odpowiednich informacji na podstawie których możemy zidentyfikować niebezpieczeństwo a następnie je wyeliminować lub znacznie ograniczyć.

Przede wszystkim zbieramy informacje dotyczące :

 • umiejscowienia stanowiska pracy
 • zadań które pracownik na nim wykonuje
 • osób które na tym stanowisku pracują z uwzględnieniem tych pracowników dla których ryzyko pracy może być większe tj. np. kobiety w ciąży, młodociani pracownicy, osoby niepełnosprawne
 • środków i materiałów jakie są używane na tym stanowisku pracy, sprawdzamy instrukcje obsługi, karty charakterystyki
 • zagrożeń już zidentyfikowanych – np. przedstawionych w instrukcjach obsługi maszyn, w kartach katalogowych środków chemicznych itp
 • skutków niewystępujących zagrożeń – czyli co może pójść nie tak i jak może się to skończyć
 • ŚOI pracownika (jak odzież robocza, buty robocze, rękawice robocze) i środków ochrony zbiorowej
 • pomiarów czynników szkodliwych(np. hałas, zapylenie, promieniowanie itp)
 • dotychczasowych wypadków na danym stanowisku pracy
 • aktualnych przepisów prawa i norm dotyczących BHP na stanowisku pracy
 • uwagi pracowników dotyczące stanowiska pracy, sugestie które mogą podnieść bezpieczeństwo czy wydajność pracy

Biorąc pod uwagę zwiększenie bezpieczeństwa pracowników przyłóżmy się do stworzenia karty oceny ryzyka zawodowego. Pamiętajmy, że podczas jej tworzenia nie tylko realnie podwyższymy bezpieczeństwo, ale możemy zwrócić uwagę na aspekty pracy które można poprawić, podwyższając wydajność pracownika. W każdym bądź razie – rzetelne podejście do tego zagadnienia z pewnością przyniesie wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa na wielu płaszczyznach.