Podział majątku po rozwodzie – wszystko co warto wiedzieć

Rozwód wiąże się nie tylko ze zmianą stanu cywilnego, ale także z podziałem majątku. Często jest to skomplikowana sprawa.

Rozwód a podział majątku

Zgodnie z prawem, rozwód kończy wspólność majątkową między małżonkami. Żeby jednak załatwić też sprawy finansowem, najczęściej konieczne jest dokonanie podziału majątku. Zazwyczaj, z uwagi na fakt, że sprawa tego typu może być bardzo skomplikowana, podziału nie dokonuje się w wyroku orzekającym rozwód. Zgodnie z Kodeksem rodzinym i opiekuńczym, podział majątku wspólnego nastąpić może w sprawie rozwodowej tylko wtedy, gdy jeden z małżonków złożył o to wniosek i gdy nie powoduje to zbytniej zwłoki w postępowaniu.

Podział majątku po sprawie rozwodowej

Wniosek o podział majątku zapoczątkuje odrębną sprawę sądową. Warto w tym punkcie wspomnieć, że możemy wyróżnić trzy rodzaje majątku w małżeństwie – osobisty żony, osobisty męża oraz wspólny. Co do zasady, własność elementów, które wchodzą w skład majątków osobistych nie jest rozciągnięta na małżonków, toteż nie dokonuje się podziału tych składników majątku. Składany wniosek będzie więc dotyczył majątku wspólnego. Można złożyć go już w pozwie rozwodowym, albo później. Warto w tym zakresie skorzystać z pomocy doświadczonego w tym zakresie prawnika. Szukając profesjonalisty, możemy na przykład w wyszukiwarce wpisać hasło „Adwokat Rzeszów„. Korzystanie z usług prawniczych w tym zakresie jest dobrym pomysłem, ponieważ sprawa o podział majątku może wywoływać silne emocje. Prawnik na chłodno oceni naszą sytuację.

Co powinno znaleźć się we wniosku? Musimy zawrzeć w nim podstawę prawną, którą jest w tym wypadku wyrok rozwodowy, oznaczenie wnioskodawcy i uczestnika postępowania (należy pamiętać o adresach, numerach PESEL, datach, miejscowościach oraz podpisach).

We wniosku musimy także określić składniki majątku wspólnego, które będą dzielone. Fakultatywnymi elementami są żądania dotyczące wydatków, nakładów, świadczeń oraz ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym.

Sąd może orzec o dokonaniu podziału poprzez fizyczne rozdzielenie między małżonków składników majątku, przez sprzedaż poszczególnych elementów majątku i podział uzyskanej w ten sposób sumy, a także poprzez spłatę jednego małżonka przez drugiego.

Ile kosztuje podział majątku

W koszty podziału majątku wliczyć należy na przykład wynagrodzenie dla biegłego, którego powołuje się, jeśli sprawa jest bardziej skomplikowana. Tę kwotę uiścić musi strona wnioskująca o powołanie eksperta. Kolejnym kosztem jest opłata za złożenie wniosku o podział majątku – wynosi ona 1000 złotych jeśli zawiera tylko żądania stron, 300, jeżeli znajduje się w niej także plan podziału majątku. Jeśli decydujemy się na pomoc prawnika, musimy uwzględnić także jego wynagrodzenie – najczęściej ustalane indywidualnie w kancelarii. Jeśli z podziałem majątku związana jest konieczność sporządzenia aktu notarialnego, kosztem będzie też opłata dla notariusza. Jeżeli rozstrzygnięcie sądu nie będzie nas satysfakcjonować możemy złożyć apelację, od której opłata wynosi 1000 złotych.

Dodatkowe koszty, jakie pociąga za sobą podział majątku, to na przykład koszty utrzymania wciąż jeszcze wspólnej nieruchomości. Bieżące rachunku obciążają tylko tego z byłych współmałżonków, który pozostaje w domu czy mieszkaniu i z niego korzysta, raty czy podatki natomiast – oboje. Im dłużej będzie trwać samo postępowanie, tym bardziej będą mnożyć się koszty.

Najlepszym rozwiązaniem jest niewchodzenie na drogę sądową i załatwienie sprawy ugodowo. Jest to trudne, szczególnie jeśli małżonkowie rozchodzą się w złych relacjach. Warto jednakże spróbować, ponieważ takie załatwienie sprawy jest najtańsze, najszybsze i nie wiąże się z koniecznością przeprowadzania postępowania przed obcą osobą, która sądzi w danej sprawie.