Sposób na nierzetelnego kontrahenta

Utrata płynności finansowej wynikająca z nieterminowo regulowanych faktur to problem dla każdego przedsiębiorstwa. Nie ma tu znaczenia branża ani skala przedsięwzięcia. Jak sobie radzić w obliczu zagrożenia?

Groźna niewypłacalność

Przyczyny opóźnień bywają różne. Niekiedy są to wypadki losowe, często winę ponoszą nietrafione inwestycje lub błędy w zarządzaniu. Z punktu widzenia wierzyciela źródło nierzetelności ma jednak drugorzędne znaczenie. Liczy się fakt braku wpłaty oraz wynikające z niego konsekwencje. Rozkład nierzetelnych kontrahentów na mapie kraju nie jest równomierny. Biorąc pod uwagę średnią wielkość długu przypadającą na jeden podmiot gospodarczy w danym województwie, najgorzej wypada region kujawsko-pomorski. Tutaj średnie zadłużenie wynosi aż 44 tysiące złotych. Przeciwieństwem jest wynik województwa podkarpackiego, w którym średnia kwota to 28 tysięcy złotych.

Co roku około 650 polskich firm ogłasza upadłość. Najczęstszą przyczyną tej dramatycznej decyzji są zatory finansowe. Niestety, firmy które są zmuszone zakończyć działalność na skutek utraty płynności finansowej, przyczyniają się do powstawania spirali zadłużenia. Bankructwo jednego podmiotu najczęściej oznacza utratę środków finansowych jego kontrahentów. Sposobem na obronę jest stałe monitorowanie kondycji finansowej zarówno klientów, jak i podwykonawców. Ta metoda nie gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa, umożliwia jednak szybką diagnozę sytuacji, co z kolei pozwala na wczesne wycofanie się z zagrożonych inwestycji.

Profesjonalne zarządzanie wierzytelnościami

Równie ważne jest wprowadzenie procedur zarządzania należnościami. Nawet pozornie niewielkie opóźnienia mogą zamienić się w ciężki kamień ciągnący przedsiębiorcę na dno. Istotny jest stały kontakt z dłużnikiem i staranne pilnowanie składanych deklaracji i terminów. Niestety, taka praktyka wymaga delegowania pracownika, co z kolei generuje dodatkowe koszty. Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług kancelarii prawnej wyspecjalizowanej w działaniach windykacyjnych. Ten scenariusz często budzi obawy przedsiębiorców obawiających się, że tak formalny sposób egzekwowania długów spowoduje destrukcję relacji z kontrahentem. Nie musi tak być. Fachowo poprowadzony proces odzyskiwania wierzytelności nie tylko pozwoli na efektywne odzyskanie pieniędzy, ale w wielu wypadkach zapewni wypracowanie skutecznych rozwiązań  na przyszłość.

Profesjonalna windykacja należności rozpoczyna się od etapu polubownego, który ma na celu pogodzenie interesów wierzyciela z możliwościami dłużnika. Powierzenie analizy sytuacyjnej oraz przygotowanie odpowiednich dokumentów specjalistom często skutkuje szybkim zakończeniem sprawy. Jeśli jednak metody te nie przynoszą skutku, to kancelaria prawna przygotuje odpowiednią dokumentację sądową, wystąpi też w roli przedstawiciela dłużnika, a finalnie dopilnuje egzekucji komorniczej. Ten scenariusz nie jest prosty dla żadnej ze stron, tym bardziej warto powierzyć jego realizację osobom dysponującym odpowiednią wiedzą i doświadczeniem.

Fot.materiały prasowe