Czy rzeczywiście nauka od native speakerów jest efektywniejsza?

Nauczanie języka obcego jest niezwykle wymagające, dlatego nie powinno się powierzać jej komuś, kto tylko i wyłącznie zna język. W rzeczywistości do tego typu zajęcia musisz mieć talent i pasję, która sprawi, że własną wiedzę przekażesz innym osobom. W przeciwnym razie Twoja wiedza pozostanie wiedzą Twoją, a Twoi uczniowie nie skorzystają na tym zupełnie. Czy jednak szukając kogoś do nauki powinniśmy korzystać tylko z native speakerów?

Kim jest native speaker?

Native speaker to osoba, której ojczystym językiem jest język, którego chcemy się nauczyć. W zasadzie my, jako Polacy, jesteśmy native speakerami języka polskiego. Dlatego jego nauczanie nie musi przychodzić nam z trudnością, choć nie sprawia to, że będziemy mogli nauczyć innych mówić tak, jak my. Do tego wymaga się co nieco wiedzy. Dlatego jednoznaczna odpowiedź na postawione powyżej pytanie, choć w nieco innym ujęciu – czy angielski z native speakerem w Warszawie może przynieść lepsze rezultaty – musi być niemożliwa.

Zatem kogo wybrać?

Najlepszą osobą jest native speaker, który skończył coś na kształt szkoły pedagogicznej lub kursu. Takie osoby nie tylko doskonale, ojczyście mówią w danym języku, ale też posiadają choć minimum pojęcia jak nauczyć Cię różnych aspektów języka. Sęk w tym, że istotną rolę w całym procesie odgrywa także cel nauki. Jeśli chcemy nauczyć się języka w stopniu komunikatywnym, to native speaker będzie najlepszą opcją. Jeśli jednak potrzebujemy opanować gramatykę oraz ortografię, a także nauczyć się doskonałej wymowy, to czasami lepszy od native speakera bez doświadczenia w nauczaniu będzie wieloletni pedagog. Jednak nie ma nic lepszego dla nauki języka jak native speaker z umiejętnościami nauczania.

Wybierając nauczyciela musimy kierować się dwoma kwestiami. Z jednej strony jest to oczywiście wiedza naszego korepetytora, który musi znać język, którego uczy wielokrotnie lepiej niż my. Z drugiej strony musi to być osoba z umiejętnościami nauczania samego w sobie. Połączeniem obu cech jest nauczyciel idealny.