Kursy na wózki widłowe – do czego uprawnia odbycie kursu i egzamin?

Wózek jezdniowy podnośnikowy – potocznie nazywany widlakiem, mylony jest przez ludzi z innymi urządzeniami. Jest cała gama wszelkiego rodzaju wózków, od prowadzonych unoszących, po wózki jezdniowe podnośnikowe ze zmiennym wysięgiem, i mimo że różni je wiele, postrzegane są jako to samo. Każdy z nich może mieć różne zabezpieczenia, sposoby prowadzenia, obsługę, dlatego istotne jest odpowiednie przeszkolenie kursanta, zanim taka osoba będzie mogła zasiąść na fotelu operatora.

Dlaczego trzeba odbyć kurs i zdać egzamin

Odbycie kursu przed przystąpieniem do egzaminu czy pracy jest bardzo istotne, ponieważ poruszane są na nim tematy istotne do zdania egzaminu i bezpiecznej pracy. Wiele osób przychodzi na szkolenie z myślą że wózek obsługuje się prawie tak samo jak auto, bo przecież również posiada ten pojazd kierownice, pedały czy hamulce… Niestety tak nie jest i nawet, jeśli ktoś nauczy się obsługiwać jeden rodzaj wózka, to wcale nie znaczy, że będzie potrafił poruszać się innymi ze względu na dzielące ich różnice dot. obsługi i specyfiki. Istnieje również wiele zagrożeń, które czyhają na operatorów, np. w zakładach pracy w których operatorzy pracują wespół z osobami współpracującymi jak i również osób biorący czynny udział np. w zakupach którzy są w stanie wejść w pole manewrowania wózkiem co może doprowadzić do bardzo poważnych zagrożeń zarówno dla operatora jak i postronnych osób. Zagrożeniem, którego jak najbardziej nie wolno lekceważyć jest nieodpowiednie odkładanie ładunków na wysokie regały, czy chociażby przewożenie ładunków w niewłaściwy sposób. Podsumowując wszystkie te elementy kurs i egzamin jest podstawą do bezpiecznej i satysfakcjonującej pracy. Więcej można dowiedzieć się na https://www.oszomega.pl/kurs-na-wozki-widlowe/

Jakie formalności należy spełnić, aby zdać egzamin UDT

Jeżeli zdecydujemy się już na kurs, pamiętać należy o tym, że aby podejść do egzaminu trzeba być osobą pełnoletnią, przejść kurs i posiadać brak przeciwwskazań do operowania wózkiem.

Wyróżniamy 2 kategorie uprawnień na wózki:
– wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych (wózków ze zmiennym wysięgiem i wózków z osobą podnoszoną wraz z ładunkiem)
– wózki jezdniowe podnośnikowe oraz wózki ze zmiennym wysięgiem i wózki z osobą podnoszoną wraz z ładunkiem).

Na wniosku o egzamin należy wybrać jedną z kategorii uprawnień. Sam egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Teoria to nic innego jak egzamin w formie pisemnej, który składa się z 15 pytań w formie odpowiedzi do wyboru abcd. Można zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 40 min. Cała baza pytań i odpowiedzi z której wylosowane zostanie 15 pytań znajduje się na stronie oszomega.pl w zakładce pytania egzaminacyjne gdzie należy odpowiednio wybrać której kategorii dotyczą. Po zakończeniu egzaminu teoretycznego oddajemy test inspektorowi, który na miejscu przy nas go sprawdza. Jeżeli usłyszymy, że wynik egzaminu jest pozytywny, możemy przystąpić do egzamin praktycznego. Natomiast jeżeli nie zdamy egzaminu, w celu ponownego podejścia, należy wypełnić kolejny wniosek i uiścić kolejną opłatę egzaminacyjną.

Na egzaminie praktycznym inspektor UDT może od nas wymagać, abyśmy sprawdzili przy nim dokumentację urządzenia, jego stan techniczny, wykonać np. sprawdzenie poprawności działania hamulców, zaworów hydraulicznych, układu kierowniczego, hydraulicznego, zabezpieczeń elektrycznych itp. Sprawdzane będą również umiejętności obsługi urządzenia gdzie należy wykonać ćwiczenia takie jak np. slalom, ósemka, przewożenie palety z miejsca na miejsce, czy bezpieczne odłożenie wózka po zakończeniu pracy czyli tzw. pozycja bezpieczna oraz pozostałe wyznaczone przez egzaminującego inspektora. Po wykonaniu ćwiczeń, o które nas poprosi inspektor, usłyszymy wynik egzaminu. Jeśli zdamy, należy już tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać na certyfikat, który trafi w nasze ręce w okresie 2-4 tyg.

Na co pozwala kurs operatora wózka widłowego?

Uzyskanie certyfikatu uprawnia operatora do obsługi urządzeń, o które wnioskował. Ważne jest w tym zdaniu słowo „obsługi”, a więc należy pamiętać, że operator nie wykonuje żadnych napraw, nie usuwa usterek czy nieprawidłowości w działaniu wózka. Jest uprawniony tylko i wyłącznie do jego bezpiecznej eksploatacji.