Systemy IFS i BRC – podstawowe założenia

Otwarcie rynków i postępująca globalizacja wymusiły na organizacjach zajmujących się kontrolowaniem jakości produktów podjęcie kroków, które ustandaryzowałyby procesy weryfikacji. Powstały więc nowe systemy, a także funkcje, takie jak audytor wewnętrzny IFS i BRC. Jakie są ich podstawowe założenia?

Cele systemów

Kraje, które pozwalają na wymianę handlową, często mają zupełnie inne przepisy wewnętrzne. Oznacza to, że towar, który w jednym państwie uznawany jest za dobry lub wysokiej jakości, w innym może nie być przyjęty do sprzedaży. Taka rozbieżność wymuszała jeszcze kilka lat temu na przeprowadzanie żmudnych kontroli na licznych etapach produkcji, co w konsekwencji wiązało się nie tylko ze stratą czasu, ale też i pieniędzy.

Audytor wewnętrzny IFS, który działa w ramach międzynarodowych standardów, jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo żywności i dotarcie do wszystkich konsumentów na arenie światowej. Systemy IFS I BRC mają również na celu:

  • rozwój wydajności,
  • promowanie przejrzystości procesów,
  • ustalanie kosztów orientacyjnych,
  • szukanie oszczędności poprzez racjonalne gospodarowanie materiałami,
  • doskonalenie produkcji,
  • zastosowanie systemów zarządzania jakością wspierających bezpieczeństwo żywności,
  • promowanie lokalnych rynków.

Audytor wewnętrzny IFS jest wymagany we wszystkich firmach, które chcą swobodnie sprzedawać swoje produkty na rynkach międzynarodowych i skrócić czas wymagany na kontrole i dostosowywanie się do wymogów. Osoby, które są zainteresowanie szkoleniem z tego zakresu, więcej informacji znajdą na stronie https://szkolenia.bureauveritas.pl/szkolenie/h15-audytor-wewnetrzny-systemow-ifs-brc/.

Co systemy dają firmie?

Zaufanie wśród klientów i bezproblemowe dotarcie do rynków na całym świecie pozwala na generowanie znacznie większych przychodów.

Dodatkowo audytor wewnętrzny IFS może także wpływać na zmniejszenie ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywności, a co za tym idzie, zniwelowane lub zminimalizowane zostaną skargi, zaskarżenia czy rozwiązywanie umów z innymi podmiotami.

Systemy wspierające racjonalne gospodarowanie w branży spożywczej umożliwiają także lepsze zarządzanie kosztami, jak również rozwój kompetencji pracowników.