Korzyści z korzystania z nowych technologii w szkole podstawowej

Pandemia wymogła na nas – pedagogach – szybkiego dostosowania się do nowych realiów. Konieczność wdrożenia nauki zdalnej w szkołach stanowiła dla niektórych nauczycieli nie lada wyzwanie, ostatecznie przybliżyła jednak polskie szkolnictwo do wejścia w nowy wymiar edukacji – z zastosowaniem nowych technologii i innowacji edukacyjnych. Jakie może to nieść konsekwencje i czy należy się tego obawiać?

Nowe technologie w szkole to naturalna kolej rzeczy

Technologia i cyfryzacja dotknęły już wielu dziedzin naszego życia – musiały wreszcie zapukać do szkolnych drzwi. Innowacje technologiczne otaczają nas na co dzień, a szczególnie najmłodsze pokolenia wychowują się w ich obecności. Wdrożenie ich do procesu edukacji spowoduje, że szkolne środowisko będzie dla naszych podopiecznych znajome i przyjazne – w końcu, poza szkołą obcują z innowacjami praktycznie na każdym kroku.

Nowoczesne metody nauczania – oczekiwania uczniów

W związku z tym, że technologia jest obecna w naszym życiu na co dzień, a czasem wręcz nie wyobrażamy sobie funkcjonowania bez niej, zmienia się wrażliwość na różne rodzaje bodźców. Badania wskazują, że ludzie stają się coraz bardziej podatni na krótkie komunikaty, najchętniej w połączeniu z ruchomym obrazem. Ilość bodźców, które otrzymujemy powoduje, że konkurencja o naszą uwagę jest ogromna, a czas poświęcamy tym, którzy docierają do nas najtrafniej. Można powiedzieć, że chcemy pozyskiwać informacje szybciej, krócej, klarowniej i jaskrawiej. Nasi podopieczni wychowują się właśnie w takim środowisku. Przyzwyczajeni do tego rodzaju komunikatów, mogą nie wykazywać zaangażowania do nauki w tradycyjnej formie, która dla konserwatywnych pedagogów wydaje się normalna, naturalna i właściwa. Stąd szybka utrata koncentracji. Aby ułatwić podopiecznym pozyskiwanie wiedzy, popatrzmy ich oczami i spróbujmy zrozumieć ich tok rozumowania. Jako kreatywni nauczyciele, pracujący z powołania, szukajmy nowych dróg, aby docierać do uczniów i utrzymywać ich ciekawość i zaangażowanie.

Nowe technologie a rynek pracy w przyszłości

Prężny rozwój cyfryzacji i innowacje technologiczne mają ogromny wpływ na kształtowanie rynku pracy. Zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie będzie rosło. Już dziś część placówek i ośrodków zauważa tę tendencję i wprowadza do procesu nauczania nie tylko innowacyjne urządzenia, ale i programy metodyczne poszerzone np. o naukę kodowania i kształtujące logiczne myślenie. Im szybciej dziecko zacznie obcować z nowymi technologiami w szkole, tym szybciej zrozumie, że może być to część jego przyszłego życia zawodowego, a nie tylko czynność służąca rozrywce.

Z myślą o rozwoju najmłodszych powstał wyjątkowy produkt edukacyjny – Magiczny Dywan onEVO. Ta interaktywna podłoga umożliwia edukację poprzez zabawę, a jej specjalnie opracowana metodyka porusza zagadnienia związane również z nauką kodowania, pracy w zespole czy myślenia przyczynowo-skutkowego. Urządzenie wpływa na rozwój wyobraźni, kształtuje orientację przestrzenną, koordynację wzrokowo-ruchową oraz pamięć, a także wspiera sprawność fizyczną i umysłową. Obraz wyświetlany na podłodze reaguje na ruch w czasie rzeczywistym, a zawarte w urządzeniu gry i zabawy podzielone są na poszczególne bloki tematyczne, co znacznie ułatwia dostosowanie ich zakresu do tematu lekcji. Te czynniki sprawiają, że Magiczny Dywan onEVO to doskonałe rozwiązanie dla placówek edukacyjnych, wprowadzające dzieci do świata innowacji i otwierające je na nowe doświadczenia.