Dolar i euro – waluty dla początkującego inwestora.

Giełda, fundusze, lokaty… A może waluty?

Gra na giełdzie czy agresywne fundusze inwestycyjne kuszą sporymi zyskami, jednak lokowanie w nich pieniędzy bywa ryzykowne, a posługiwanie się tymi narzędziami nie tylko wymaga sporej wiedzy i umiejętności. Dlatego też drobni inwestorzy szukają innych sposobów osiągania zysków kapitałowych. W czasach, gdy oprocentowanie na lokatach jest niższe niż inflacja, interesującą propozycją może okazać się inwestowanie w waluty obce. Pierwszym i koniecznym warunkiem zainwestowania swoich środków w obcą walutę jest dobra orientacja w sytuacji gospodarczej i politycznej danego kraju. Dlatego warto poznać mechanizmy rządzące kursem dolara i euro – w naszych warunkach pozyskanie danych o sytuacji polityczno-ekonomicznej w Stanach Zjednoczonych, jak i Unii Europejskiej jest stosunkowo proste.

Dolar zawsze w cenie

Gospodarka amerykańska jest najpotężniejszą wolnorynkową gospodarką na świecie. Mimo okresowych zawirowań jest też gospodarką stabilną, dlatego dolar to wciąż doskonały pomysł na inwestycję. Musimy jednak starannie przeanalizować wszystkie czynniki decydujące o kursie dolara i kupić, a następnie sprzedać go w najbardziej sprzyjającym momencie. Decyzje wpływajace na kurs dolara podejmuje FED (Rezerwa Federalna) – podniesienie stóp procentowych oraz wzrost wartości indeksu 50 największych spółek amerykańskich powodują umocnienie się waluty. Również ogólna kondyncja gospodarki amerykańskiej, sytuacja na rynku pracy itp. wpływają na wahania kursu.

Euro – zawsze pod ręką

Euro to, podobnie jak dolar, waluta będąca częstym przedmiotem kupna i sprzedaży. Jest także walutą dosyć przewidywalną, co zmniejsza ryzyko związane z inwestowaniem. Jej kurs zależy od kondycji europejskich gospodarek oraz od decyzji Europejskiego Banku Centralnego. Na kurs euro do złotego będzie miał też duży wpływ stan polskiej gospodarki oraz zachowanie się indeksów WIG 20 – podniesienie się atrakcyjności naszej waluty dla inwestorów wpłynie na obniżenie kursu euro. Zasada ta działa także w drugą stronę, co powinniśmy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji.

Jak kupować i sprzedawać?

Najłatwiej jest założyć konto w wybranym kantorze walutowym – staramy się wybrać taki kantor, który oferuje najkorzystniejszy spread (różnicę między kursem kupna i sprzedaży) i nie pobiera dodatkowych prowizji. Kupujemy walutę w momencie, w której kurs jest najkorzystniejszy w stosunku do naszych założeń i cierpliwie czekamy, aż osiągnie on pożądaną przez nas wysokość. Ponieważ inwestowanie w waluty również jest obarczone ryzykiem, (choć nie tak dużym, jak na przykład giełda papierów wartościowych), musimy zakładać długoterminową perspektywę na zyski – w ten sposób nieprzewidywane wahania kursów nie spowodują, że będziemy musieli sprzedać nabytą przez nas walutę w niekorzystnym dla nas momencie, ze stratą. Jeżeli dobrze czujemy się w temacie, możemy pomnażać nasz majątek spekulując na Forexie lub innej giełdzie walut, choć jest to o wiele bardziej ryzykowne.