Podpisałeś niekorzystną umowę? Jak i kiedy możesz się z niej wycofać?

Niejednokrotnie zdarza się, że jesteśmy mamieni różnego typu ofertami handlowymi, nie zawsze tak korzystnymi jak się na pierwszy rzut oka wydaje. Czy zatem można unieważnić umowę zawartą podczas akwizycji czy prezentacji? Jak to wygląda w przypadku umowy kredytowej? Jeśli podpisałeś niekorzystną umowę, czym prędzej udaj się do adwokata, zwłaszcza, jeśli minął już czas, kiedy możesz zrezygnować z niej bez konsekwencji…

Umowa na odległość podpisana pochopnie – kiedy możesz z niej zrezygnować?

Jeśli umowa została podpisana w Twoim mieszkaniu w ramach tak zwanej prezentacji albo w mieszkaniu Twojego znajomego, a nie w siedzibie firmy z którą podpisujesz umowę, to masz 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. Trzeba jednak wiedzieć, że dotyczy to tylko i wyłącznie umów podpisywanych na odległość czy poza siedzibą firmy. Jeśli zawierając umowę np. przez telefon nie zostanie się poinformowanym o prawie do odstąpienia od umowy w dniu jej zawarcia, to termin na możliwe odstąpienie od umowy zostaje przedłużony do 12 miesięcy. Jednak jeśli w ich trakcie przedsiębiorca poinformuje o możliwości odstąpienia z opóźnieniem, wtedy owe 14 dni liczone jest właśnie od tej daty.

Umowa podpisywana w siedzibie firmy – kiedy możesz od niej odstąpić?

Kwestia odstąpienia od umowy zawartej na piśmie w siedzibie przedsiębiorstwa powinna być zawarta w owej umowie. Powinien znajdować się zapis o warunkach odstąpienia od umowy, to znaczy uiszczenia opłaty za dotychczasowe korzystanie z usługi czy rzeczy, a także kwota odstępnego. Takie zapisy spotyka się choćby w umowach kupna sprzedaży mieszkania. Odstępnym może być dowolna kwota, np. wcześniej wpłacona zaliczka. Podpisując się pod taką umową osoba, która ją zawiera zgadza się na jej warunki. Istotne znaczenie ma fakt, że zawsze w przypadku możliwości odstąpienia od umowy przed końcem jej trwania, taka informacja z datą do kiedy można z takiej możliwości skorzystać powinna być zawarta w umowie.

Niekorzystne umowy – jak można się z nich wycofać?

Oczywiście bywa tak, że osoba podpisująca umowę nie jest do końca świadoma tego co robi. Jednak nie dotyczy to osób starszych. Sama starość nie jest przesłanką świadczącą, że ktoś nie ma świadomości podejmowanych decyzji. Dotyczy to jednak niektórych chorób. Możliwość unieważnienia umowy zawarta jest w art.82 Kodeksu cywilnego, który mówi o nieważności umowy w czasie zawierania której osoba, która ją podpisywała była w stanie wyłączającym świadome podjęcie decyzji. Dotyczyć to może choroby umysłowej, Alzheimera, zaawansowanej miażdżycy, aktywnej choroby alkoholowej, narkomanii, czy bycia pod wpływem silnych leków psychotropowych czy nasennych. Oczywiście w sytuacji spornej takie kwestie powinny być udowodnione zaświadczeniem lekarskim.

Nieuczciwe praktyki przy podpisywaniu umów – jak sobie z nimi radzić?

Bywa również tak, że osoba, która ma podpisać umowę czuje się do tego przymuszona, gdyż wywierana jest na nią silna presja. Dotyczy to przesyłania kurierów z paczką, której nieodebranie skutkować ma nałożeniem kary. Takie praktyki są coraz rzadsze. W takiej sytuacji najlepiej mieć obok siebie świadka zastraszania, który w razie konieczności zezna to w sądzie. Można również posłużyć się nagraniem. Oczywiście bywa również tak, że jest się mamionym cudownymi właściwościami jakichś produktów, co w szczególności dotyczy osób starszych. W takiej sytuacji można posłużyć się art. 84 Kodeksu Cywilnego, który daje możliwość rozwiązania umowy podpisanej pod wpływem błędu. Celowe wprowadzanie w błąd jest gotową przesłanką do zerwania podpisanej umowy.

Czy może się zdarzyć, że będzie trzeba odpowiadać za niekorzystną umowę i nie uzyskać korzystnego rozstrzygnięcia w sądzie. Jeśli jakakolwiek informacja o tym, że działanie produktu nie jest pewne zostało zawarte w umowie, natomiast nie wspomniał o tym akwizytor, to jeśli nie cierpimy na chorobę, która uniemożliwiałaby nam jej przeczytanie, np. zaćmę, sąd może uznać, że nie zachowało się należytej staranności. Jeśli jesteś ofiarą podpisania niekorzystnej umowy i mieszkasz w stolicy województwa podlaskiego, to znajdziesz adwokata w Białymstoku, który pomoże Ci rozwiązać tę sytuację używając wszelkich możliwych środków prawnych. Trzeba zawsze pamiętać, że umowy należy czytać przed ich podpisaniem.