Wezwanie do zapłaty – czy można napisać je samodzielnie?

Problemy z nieterminowymi spłatami należności to zmora wielu przedsiębiorców. W takich sytuacjach stają oni przed wyborem zatrudnienia firmy windykacyjnej lub samodzielnym napisaniem wezwania do zapłaty. Jeśli nie chcemy narażać się na koszty wynikające z powierzenia ściągania długów specjalistycznej firmie, warto spróbować odzyskać należności samodzielnie. W jaki sposób? Wysyłając dłużnikowi wezwanie do zapłaty!

Czym jest wezwanie do zapłaty?

Prowadząc firmę, nie sposób uniknąć nierzetelnych kontrahentów. Czasami jednak, by odzyskać należności, wystarczy pismo wzywające do zapłaty należności. Wezwanie do zapłaty to pierwszy krok w walce o odzyskanie należnych środków. Bez dodatkowych kosztów i straty czasu pozwala na uniknięcie postępowania sądowego czy zatrudnienia firmy windykacyjnej. W wielu przypadkach jest to działanie skuteczne. Z nieterminowymi płatnościami spotykają się nie tylko przedsiębiorcy. Zdarzają się również pracodawcy, którzy nie wywiązują się z zapłaty za pracę w ustalonym terminie. Wówczas pracownik ma prawo do napisania wezwania do zapłaty. Pamiętajmy, że zapłata za pracę to jedno z najważniejszych praw pracowniczych wynikających z zapisów Kodeksu Pracy.

Jak napisać wezwanie do zapłaty?

Przepisy prawne nie określają, jak takie pismo powinno wyglądać. Przyjęło się, że powinno mieć formę oficjalną i być stanowcze w treści. Konieczne jest umieszczenie w nim takich danych jak data i miejsce sporządzenia pisma, dane wierzyciela, dłużnika, a także wysokość długu i informacja, z czego wynika obowiązek zapłaty (mogą to być np. numery faktur). Do kwoty długu wierzyciel może doliczyć odsetki. W piśmie należy wskazać termin spłaty długu i rachunek bankowy, na jaki środki mają zostać przelane. Dokument należy opatrzyć nagłówkiem „Wezwanie do zapłaty”. Na końcu umieszcza się ostrzeżenie o konsekwencjach niewywiązania z terminu, czyli kolejnych krokach planowanych w celu odzyskania pieniędzy. Można uprzedzić o planowanej drodze sądowej czy naliczaniu odsetek.

Źródło: http://jakodzyskacpieniadze.pl/wp-content/uploads/2016/04/wezwanie-do-zapc582aty-z-internetu-1.jpg

Więcej informacji na temat konstrukcji takiego pisma znaleźć można na blogu: inewi.pl. Nie istnieje ustalona maksymalna liczba wezwań, które wierzyciel może wysłać dłużnikowi. Ważne jest, aby wysłać je listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.